Přeskočit na obsah

Město Aš — Program grantové podpory města Aše

Dotace na podporu akcí a aktivit ve prospěch občanů města Aše na území města, které přispívají k obohacení sportovního, kulturního a společenského života, aktivit směřujících k podpoře zdraví, trávení volného času, podpoře cestovního ruchu a programů práce s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat průběžně po celý rok, nejdříve však od 01. 10. 2023 do 31. 12. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzické nebo právnické osoby a spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Grantového systému, financovaného z rozpočtu města Aše, je podpora jednorázových akcí a aktivit zaměřených na děti, mládež i dospělé a realizovaných formou projektů v oblasti:
  • A. Kultura.
  • B. Sport.
  • C. Výchova a vzdělávání.
  • D. Cestovní ruch.
  • E. Životní prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace programu činí 1 675 000 Kč. Alokovaná částka je závislá na schváleném rozpočtu města na příslušný kalendářní rok.
 • Předpokládaný objem peněžních prostředků poskytnutých v rámci programu je stanoven pro oblast:
  • Kultura 600 000 Kč.
  • Sport 300 000 Kč.
  • Výchova a vzdělávání 350 000 Kč.
  • Cestovní ruch 350 000 Kč.
  • Životní prostředí 75 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je limitována objemem prostředků pro jednotlivé oblasti podpory a může činit max. 30 000 Kč, pokud orgány města nerozhodnou jinak.

Specifika a omezení:

 • Žádosti nelze schvalovat zpětně.
 • Žadatelem nemohou být politické strany, politická hnutí a jejich koalice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru