Přeskočit na obsah

Město Aš — Program pro poskytování dotací z Fondu na podporu celoroční činnosti neziskových organizací se sídlem na území města Aše

Dotace na podporu pravidelné činnosti neziskových organizací se sídlem a působících aktivně na území města Aše a přilehlých částí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 01. října do 31. října 2023.

Příjemci podpory:

 • Neziskové organizace se sídlem a působící aktivně na území města Aše a přilehlých částí, tj. Dolní Paseky, Horní Paseky, Doubrava, Kopaniny, Mokřiny, Nebesa, Nový Žďár a Vernéřov, tj. spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem programu je finanční podpora neziskových organizací se sídlem na území města Aše v jejich pravidelné činnosti a aktivitách při práci s dětmi, mládeží i dospělých v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit a ostatní zájmové činnosti.
 • Podpora pravidelné činnosti neziskových organizací se sídlem a působících aktivně na území města Aše a přilehlých částí, tj. Dolní Paseky, Horní Paseky, Doubrava, Kopaniny, Mokřiny, Nebesa, Nový Žďár a Vernéřov, v oblasti sportu, tělovýchovy a dalších volnočasových a zájmových aktivit dětí, mládeže a dospělých včetně trenérské činnosti.
 • Jednotlivé účely podpory:
  • a1) kategorie děti a mládež (5–18 let),
  • a2) kategorie dospělí (nad 18 let),
  • a3) trenérská činnost a práce dobrovolníků při práci s dětmi a mládeží (dále jen trenérská činnost) s podmínkou minimálního počtu 10 členů kategorie děti a mládež na organizaci nebo oddíl s přihlédnutím na četnost tréninkových setkání.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace programu činí 3 500 000 Kč. Alokovaná částka je závislá na schváleném rozpočtu města na příslušný kalendářní rok.
 • Předpokládaný objem peněžních prostředků poskytnutých v rámci programu je stanoven pro oblast podpory:
  • ad a1) ve výši 2 400 000 Kč.
  • ad a2) ve výši 600 000 Kč.
  • ad a3) ve výši 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace města včetně organizací nebo spolků zastupující zájmy příspěvkových organizací, dále politické strany, politická hnutí a jejich koalice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru