Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Benešov – Dotace na podporu registrovaných sociálních služeb

istockphoto-1295849229-170667a
Share Button

Dotace na podporu, udržení a rozšíření registrovaných sociálních služeb za účelem umožnit co nejvyšší dostupnost těchto sociálních služeb pro občany města Benešov, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a současně zabezpečit, aby se veřejné finanční prostředky vynakládané na tyto služby využívaly efektivně.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 03. 2022, 08:00 do 14. 04. 2022, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Fyzické nebo právnické osoby, které jsou poskytovateli registrovaných sociálních služeb (tj. kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci a jsou zapsáni do registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 ZoSS), mají Smlouvu o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, vydanou příslušným krajem, příp. Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, na příslušné dotační období, na poskytování sociálních služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené v příslušném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, a z nich zároveň pouze ti, které poskytují sociální služby, které jsou v souladu s platným KPSS a specifickým cílem této výzvy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora, udržení a rozšíření registrovaných sociálních služeb za účelem umožnit co nejvyšší dostupnost těchto sociálních služeb pro občany města Benešov, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a současně zabezpečit, aby se veřejné finanční prostředky vynakládané na tyto služby využívaly efektivně.
  • Neinvestiční dotace na zajištění financování a úhrady běžných provozních nákladů nezbytných při poskytování registrované sociální služby blíže vymezené specifickým cílem dotace, coby služby obecného hospodářského zájmu, v rozsahu základních činností této sociální služby, touto výzvou vymezené cílové skupině osob a stanoveného důvodu podpory stanoveného účelu.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Grantového fondu města Benešov na podporu stanoveného účelu činí 1 600 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě je závislá na splnění kritérií pro hodnocení žádosti, na disponibilních prostředcích rozpočtu poskytovatele a na stanovené maximální výši vyrovnávací platby.

Specifika a omezení:

  • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 90 dní ode dne uplynutí lhůty pro podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>