Přeskočit na obsah

Město Bílina — Program podpory sociálních a zdravotních služeb

Program pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Bíliny na činnost v oblasti sociálních a zdravotních služeb.

Příjem žádostí:

  • Žádost lze podat do 30. června daného kalendářního roku.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba s oprávněním poskytovat sociální a zdravotní služby, provádějící veřejně prospěšné činnosti pro město Bílina a její obyvatele v souladu s komunitním plánem a dalšími strategickými dokumenty města.

Typy podporovaných aktivit:

  • Poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Bíliny na činnost v oblasti sociálních a zdravotních služeb.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta max. do výše 150 000 Kč.
  • U žádosti o dotaci podanou zařízením pro seniory bude přihlédnuto k počtu seniorů s posledním trvalým pobytem v Bílině před nástupem do zařízení. Tato zařízení obdrží 2 000 Kč na jednoho seniora.
  • Kompetentním orgánem k rozhodování o poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy je v případě žádosti do 50 000 Kč (včetně) rada města. V případě žádosti nad 50 000 Kč rozhoduje zastupitelstvo města.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je oprávněn v kalendářním roce požádat o dotaci na jeden projekt pouze jedenkrát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru