Přeskočit na obsah

Město Boskovice — Dotační program Energie pro volnočasové aktivity

Účelem Dotačního programu Energie pro volnočasové aktivity je zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti volnočasových aktivit působících na území města Boskovice a jeho místních částí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 3. 2023 do 23. 3. 2023 do 14:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky, obecně prospěšná společnost či církevní právnická osoba se sídlem ve městě Boskovice nebo působící na území města Boskovice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Dotačního programu Energie pro volnočasové aktivity je zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti volnočasových aktivit působících na území města Boskovice a jeho místních částí a kladoucích důraz na podporu:
  • zapojování občanů do veřejného života.
  • zkvalitnění vývoje, výchovy a vzdělávání včetně sportovních a volnočasových aktivit,
  • budování kladných mezilidských a integračních vazeb ve společnosti,
  • sociální integrace,
  • historického povědomí a vztah k historii města Boskovice,
  • environmentální povědomí a vztahu k ochraně přírody a životního prostředí,
  • propagace města Boskovice v ČR i zahraničí mimo partnerská města,
  • pocitu sounáležitosti s městem Boskovice.

Forma a výše podpory:

 • Pro rok 2023 je předpokládaný objem peněžních prostředků na DP 700 tis. Kč.
 • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích je 70 % rozpočtových uznatelných výdajů, nejvýše však 70 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel smí podat pouze jednu žádost v rámci DP v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru