Přeskočit na obsah

Město Boskovice — Dotační program — Provoz volnočasových organizací

Dotace na podporu volnočasových organizací a spolků působících na území města Boskovice a jeho místních částí. Peněžní prostředky mohou být poskytnuty pouze za účelem podpory celoroční obecně prospěšné zájmové činnosti dětí, mládeže do 26 let (včetně), seniorů od 65 let (včetně) a osob se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 10. 2023 do 30. 10. 2023 do 11:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Zapsané spolky, obecně prospěšná společnost či církevní právnická osoba se sídlem ve městě Boskovice nebo působící na území města Boskovice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je účelově vázána na úhradu:
    • provozních nákladů pravidelně užívaných prostor žadatele, tj. nájemné, voda, teplo, plyn, el. energie, otop, drobné údržby a opravy prostor,
    • nákladů na materiál a dlouhodobý hmotný majetek pro celoroční činnost organizace do maximální výše 40 tis. Kč a zároveň nepřevyšující 30% podíl dotace v případě, že žadatel žádá o dotaci v tomto Dotačním programu na úhradu provozních nákladů i nákladů na materiál a/nebo dlouhodobý hmotný majetek. V případě, že žadatel nebude žádat o dotaci na úhradu provozních nákladů, ale pouze nákladů na materiál a/nebo dlouhodobý hmotný majetek, maximální dotace činí 30 % z maximální možné výše dotace pro příslušnou kategorii dle čl. 4.2 Dotačního programu.

Forma a výše podpory:

  • Finanční prostředky na tento program budou vyčleněny v rámci schváleného rozpočtu města Boskovice na rok 2024.
  • Maximální podíl dotace je 80 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
  • Maximální možná výše udělené dotace je odvislá od počtu řádných členů organizace v cílové skupině k datu podání žádosti.

Specifika a omezení:

Každý žadatel smí podat pouze jednu žádost v dotačním programu “Provoz volnočasových organizací” v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru