Přeskočit na obsah

Město Boskovice — Dotační program Kultura

Dotace na podporu kulturních aktivit a kulturních akcí, které se konají na území města Boskovice a jeho místních částí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 1. 2022 do 21. 1. 2022 do 11:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby nepodnikající, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti či svazy církví a náboženských společností se sídlem ve městě Boskovice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program Kultura je podpora kulturních aktivit a kulturních akcí, které se konají na území města Boskovice a jeho místních částí. Důraz je kladen zejména na podporu: 
  • divadelní činnosti,
  • hudební činnosti,
  • literární a básnické činnosti,
  • výtvarné činnosti,
  • taneční činnosti,
  • filmová a audiovizuální činnosti,
  • výstavní činnosti,
  • realizace přednášek, besed a publikační činnosti primárně zaměřených na jednotlivá kulturní odvětví.

Forma a výše podpory:

 • Pro rok 2022 je předpokládaný objem peněžních prostředků na Dotační program Kultura 500 tis. Kč.
 • Maximální podíl dotace je 80% z celkových uznatelných nákladů na jednotlivou akci.
 • Maximální výše udělené dotace je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout příspěvkovým organizacím zřízeným městem Boskovice či Jihomoravským krajem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru