Přeskočit na obsah

Město Boskovice — Dotační program na obnovu objektů, které se nachází na území městské památkové zóny Boskovice a nejsou prohlášeny kulturní památkou

Dotaci na úhradu zvýšených nákladů, spojených se zachováním, obnovou a regenerací nemovitostí mohou získat fyzické nebo právnické osoby vlastnící nemovitost v MPZ Boskovice. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 7. 1. 2022 do 1. 3. 2022 do 11:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba vlastnící nemovitost v MPZ Boskovice, která není evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek.

Typy podporovaných projektů:

  • Příspěvek je určen na částečnou úhradu zvýšených nákladů, spojených se zachováním, obnovou a regenerací nemovitostí, nacházejících se na území Městské památkové zóny města Boskovice.

Forma a výše podpory:

  • Příspěvek se poskytne ve výši maximálně 50% z ceny díla (nebo ceny materiálu) nejvíce však do částky 100 tis. Kč na jednu akci obnovy.
  • Při provádění prací svépomocí nebudou hrazeny práce, ale 50 % z ceny materiálu.
  • Pro rok 2022 je předpokládaný objem peněžních prostředků na dotační program 500 tis. Kč.

Specifika a omezeni:

  • Účelový příspěvek bude poskytován jen na akce, které budou provedeny v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. 
  • Příspěvek se neposkytuje na objekty mladší deseti let.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru