Přeskočit na obsah

Město Boskovice — Dotační program — Podpora sportovních trenérů mládeže

Dotace na podporu sportovních trenérů dětí a mládeže v Boskovicích, za podmínek stanovených dotačním programem.

Příjem žádostí:

  • Žádost lze podávat v termínu od 01. 06. 2024 do 07. 06. 2024 do 11:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Sportovní subjekty, které provozují činnost mládežnických sportovních družstev, kterými se rozumí sportovní soutěžní družstva, jejichž členská základna je tvořena mimo jiné členy od 4 do 19 let věku včetně. V případě, že sportovní svaz má určenou juniorskou kategorii pro sportovce starší 19 let, je možné je také do členské základny započítat.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční prostředky z tohoto dotačního programu lze použít na podporu sportovních trenérů dětí a mládeže v Boskovicích, za podmínek stanovených dále tímto dotačním programem.
  • Finanční prostředky v rámci tohoto dotačního programu lze použít pouze na úhradu nákladů – mzdy nebo odměny sportovních trenérů dětí a mládeže mládežnických sportovních družstev.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednoho žadatele: 200 000 Kč.
  • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných na podporu stanoveného účelu: 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze čerpat na způsobilé náklady vzniklé při činnosti sportovních klubů od 01. 03. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru