Přeskočit na obsah

Město Boskovice — Dotační program — Sportovní a volnočasové akce

Dotace na podporu jednorázových sportovních a zájmových volnočasových akcí pro veřejnost na území města Boskovice a jeho místních částí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 10. 2023 do 18. 12. 2023 do 11:00 hodin. . 

Příjemci podpory:

  • Fyzické osoby nepodnikající, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy, církve a náboženské společnosti se sídlem ve městě Boskovice.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem dotačního programu Sportovní a volnočasové akce je podpora jednorázových sportovních a zájmových volnočasových akcí pro veřejnost na území města Boskovice a jeho místních částí.

Forma a výše podpory:

  • Maximální podíl dotace je 80 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
  • Maximální možná výše udělené dotace je 100 000 Kč na jeden projekt.

Specifika a omezení:

  • Na veškerých veřejných propagačních výstupech projektu (např. na plakátech, internetových stránkách akce, sociálních sítích, v tisku, v informačních materiálech, …) je příjemce dotace povinen uvést logo nebo znak města s textem: “Akce byla podpořena z rozpočtu města Boskovice.”

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru