Přeskočit na obsah

Město Boskovice — Dotační program — Volnočasové aktivity

Dotace na podporu volnočasových a sportovních aktivit a akcí konaných na území města Boskovice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 1. 2022 do 21. 1. 2022 do 11:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Zapsané spolky, fyzická osoba nepodnikající (pouze v oblasti B), obecně prospěšná společnost či církevní právnická osoba se sídlem (resp. bydlištěm) ve městě Boskovice nebo působící na území města Boskovice.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotačního programu Volnočasové aktivity je podpora volnočasových a sportovních aktivit a akcí konaných na území města Boskovice a jeho místních částí a kladoucích důraz na podporu: 
  • zapojování občanů do veřejného života,
  • zkvalitnění vývoje, výchovy a vzdělávání včetně sportovních a volnočasových aktivit,
  • budování kladných mezilidských a integračních vazeb ve společnosti,
  •  sociální integrace,
  • historického povědomí a vztah k historii města Boskovice,
  • environmentální povědomí a vztahu k ochraně přírody a životního prostředí,
  • propagace města Boskovice v ČR i zahraničí mimo partnerská města,
  • pocitu sounáležitosti s městem Boskovice.
 • A) Dotace poskytnuté na celoroční činnost.
 • B) Dotace na jednorázové, mimořádné akce.

Forma a výše podpory:

 • Na Dotační program Volnočasové aktivity je určena částka 700 tis. Kč.
 • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích v oblasti A) Dotace na celoroční činnost je 70 % ročních rozpočtových uznatelných výdajů, nejvýše však 50 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích v oblasti B) Dotace na jednorázové akce je 80 % celkových uznatelných nákladů na akci (projekt), nejvýše však 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen uvádět při propagaci projektu město Boskovice jako poskytovatele části finančních prostředků. Ke splnění této povinnosti uděluje poskytovatel příjemci souhlas s použitím znaku města, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti akce. Příjemce se rovněž zavazuje, že finanční prostředky nebudou použity k propagaci politických stran a hnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru