Přeskočit na obsah

Město Boskovice — Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice

Cílem dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 10. 2023 do 31. 10. 2023

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách a zařazeni do Základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2024 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2024 s platným pověřením k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu.
  • Spolek, ústav nebo sociální družstvo, církevní právnická osoba, popř. jiný subjekt registrovaný podle § 78 a násl. zákona o sociálních službách.

Typy podporovaných aktivit:

  •  Tímto dotačním programem jsou podporovány neinvestiční výdaje, které budou poskytnuty na stabilizaci a udržitelnost Základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2024 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2024, v souladu s Pravidly JMK, Kritérii JMK a Metodikou. Dotace je poskytována pro nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické a právnické osoby).

Forma a výše podpory:

  • Rozhodnutí o žádosti učiní orgán města příslušný podle zákona o obcích, tedy Rada nebo Zastupitelstvo města Boskovice na svých pravidelných schůzích a zasedáních ve lhůtách stanovených zákonem o obcích, nejpozději do 31. 12. 2024. Výsledky o výši přidělených dotací budou zveřejněné na internetových stránkách www.boskovice.cz.

Specifika a omezení:

  • Žádost se podává na každou zaregistrovanou sociální službu samostatně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru