Přeskočit na obsah

Město Boskovice — Podpora sociálních služeb na území ORP Boskovice

Cílem dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách a zařazeni do Základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022 s platným pověřením k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, tj. financování běžných neinvestičních výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
  • Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Základní krajské sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022 a které projdou hodnocením dle Pravidel JMK.

Forma a výše podpory:

  • Rozhodnutí o žádosti učiní orgán města příslušný podle zákona o obcích, tedy Rada nebo Zastupitelstvo města Boskovice na svých pravidelných schůzích a zasedáních ve lhůtách stanovených zákonem o obcích, nejpozději do 31. 12. 2022. Výsledky o výši přidělených dotací budou zveřejněné na internetových stránkách www.boskovice.cz.

Specifika a omezení:

  • Žádost se podává na každou zaregistrovanou sociální službu samostatně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru