Přeskočit na obsah

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav — Grantový program

Dotace na realizaci projektů zaměřených na využití volného času mládeže, kulturní a společenské vyžití seniorů, ediční činnost propagující město a na rozvoj kulturních a společenských aktivit ve městě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci dle tohoto dotačního programu musí být v prvním kole doručeny od 02. 01. 2024 do 12. 01. 2024. Městskému úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
 • Žádosti o dotaci dle tohoto dotačního programu musí být ve druhém kole doručeny nejpozději do 31. 05. 2024 Městskému úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba (s výjimkou obchodních společností) s bydlištěm nebo sídlem na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která fakticky vykonává podporované činnosti v rámci tohoto dotačního programu právě převážně na území nebo i jinde, avšak pro občany města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
  • 1. využití volného času mládeže – na podporu práce s mládeží a aktivity, které budou kvalitní alternativou sociopatologickým jevům (drogy, výherní automaty apod.),
  • 2. kulturní a společenské vyžití občanů města v důchodovém věku – „Program aktivní stáří“ — grant je zaměřen na projekty pro seniory (koncerty, přednášky atd.),
  • 3. podpora ediční činnosti propagující město Brandýs nad Labem-Starou Boleslav – vznik nových publikací o městě a okolí apod.,
  • 4. kulturní, společenské a sportovní aktivity ve městě bez vymezení cílové věkové skupiny (jedná se například o festivaly, tvůrčí dílny, výstavy, samostatné kulturní a sportovní akce),
  • 5. kulturní a společenské aktivity směřující k oživení náměstí všech tří městských částí,
  • 6. osvětové aktivity — (semináře, workshopy atd.) určené rodičům/zákonným zástupcům dětí/žáků/studentů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu činí 2 000 000 Kč.
 • Maximální, městem poskytnutá, výše dotace dle tohoto dotačního programu může činit nejvýše 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však částku 150 000 Kč na jednoho žadatele.

Specifika a omezení:

 • Účel dotace dle tohoto dotačního programu musí být žadatelem bezezbytku realizován nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru