Přeskočit na obsah

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav — Podpora poskytovatelům sociálních služeb

Dotace na činnosti žadatelů, kteří poskytují registrované sociální služby či další obdobné služby zejména v sociální, humanitární, zdravotnické, školské oblasti nebo podporující volnočasové aktivity jinak znevýhodněných skupin spoluobčanů (jako např. senioři, zdravotně handicapovaní, osoby bez rodinného zázemí či osoby ve hmotné nouzi) a kteří tyto své služby poskytují pro občany města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, a to jak na jeho území, tak i mimo něj.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 02. 2023 do 17. 02. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

  • Spolufinancování činnosti žadatelů, kteří poskytují registrované sociální služby či další obdobné služby zejména v sociální, humanitární, zdravotnické, školské oblasti nebo podporující volnočasové aktivity jinak znevýhodněných skupin spoluobčanů (jako např. senioři, zdravotně handicapovaní, osoby bez rodinného zázemí či osoby ve hmotné nouzi) a kteří tyto své služby poskytují pro občany města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, a to jak na jeho území, tak i mimo něj.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu = 1 300 000 Kč.
  • Maximální, městem poskytnutá, výše dotace dle tohoto dotačního programu může činit nejvýše 80 % z celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však částku 200 000 Kč na jednoho žadatele a je dále limitována pouze alokací celkových finančních prostředků u tohoto dotačního programu.

Specifika a omezení:

  • Účel dotace dle tohoto dotačního programu musí být žadatelem bezezbytku realizován nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru