Přeskočit na obsah

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav — Podpora poskytovatelům zdravotní péče

Dotace na rozšíření sítě a kapacity poskytovatelů zdravotní péče a zvýšení kvality poskytované zdravotní péče pro své občany.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024 do 12. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Fyzická nebo právnická osoba, která je k datu podání žádosti oprávněna k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotní péče zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.
 • b) Žadatel poskytuje zdravotní péči v provozovně zdravotnického zařízení, která se nachází na území města (bez ohledu na sídlo žadatele).
 • c) Žadatel poskytuje zdravotní péčí občanům města.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Pořízení, údržbu a opravy vybavení, technického zázemí či zařízení nezbytných k zajištění podporované činnosti,
 • b) pořízení služeb spojených se zajištěním podporované činnosti,
 • c) nákup materiálu pro zajištění podporované činnosti, avšak s omezením do max. výše 40 tisíc Kč za jednotlivou položku,
 • d) mzdové a personální náklady přímo související se zajištěním podporované činnosti žadatele,
 • e) provoz zařízení, sloužících k podporované činnosti žadatele.

Forma a výše podpory:

 • V rozpočtu města je na podporu stanoveného účelu vyčleněno 500 000 Kč.
 • Maximální, městem poskytnutá, výše dotace dle tohoto dotačního programu může činit nejvýše 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však částku 250 000 Kč na jednoho žadatele.

Specifika a omezení:

 • Uznatelné rozpočtované výdaje mohou být realizovány od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Účel dotace musí být tedy bezezbytku realizován nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru