Přeskočit na obsah

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav — Příspěvky na činnost společenských, kulturních a zájmových organizací

Dotace na podporu soustavné pravidelné činnosti společenských, kulturních a zájmových organizací, občanských spolků, tradičních občanských zájmových sdružení, neprofesionálních uměleckých skupin a zájmových organizací dětí a mládeže se sídlem na území města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, provozujících svoji činnost pro občany tohoto města a na jeho území.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024 do 12. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba (s výjimkou obchodních společností) se sídlem na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která fakticky vykonává podporované činnosti v rámci tohoto dotačního programu právě převážně na území a pro občany města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
  • náklady přímo související se zajištěním podporované činnosti žadatele (hudební, divadelní a jiné kulturní činnosti, pořadatelské činnosti v kulturním oboru, národopisné, historické, sběratelské, chovatelské a další zájmové činnosti),
  • náklady nutné k účasti členů žadatele na akcích, s podporovanou činností žadatele přímo souvisejících (kulturní, koncertní a zájmové přehlídky, festivaly, soutěže, výstavy, představení, zájezdy apod.),
  • pořízení či nákup materiálu, potřebného pro výkon podporované činnosti žadatele, avšak maximálně do výše 40.000 Kč za jednotlivou položku (kroje, kostýmy, doplňky, nástroje, notový materiál, náčiní, vybavení, knihy, katalogy, alba, plakáty, vstupenky aj.),
  • pořízení služeb spojených s podporovanou činností žadatele (služby, které nelze zajistit vlastními silami) — služby odborné, honoráře umělců, aranžmá skladeb, spartace, opisy not, administrativní a účetní služby, řemeslné služby, plakátování, poštovní a dopravní služby apod.),
  • údržbu potřeb a vybavení žadatele a jejich opravy,
  • provoz zařízení, sloužících k podporované činnosti žadatele (pronájmy, spotřeba energií apod.),
  • podporovanou činností žadatele se myslí kontinuální, souvislá a dlouhodobá činnost v průběhu celého období, na které je žádost podána.

Forma a výše podpory:

 • Žádosti dle tohoto dotačního programu města bude posuzovat Komise pro spolkovou činnost, sport, kulturu a volný čas. Maximální, městem poskytnutá, výše dotace dle tohoto dotačního programu může činit nejvýše 85 % z celkových uznatelných nákladů spojených s podporovanou činností žadatele, maximálně však částku 250 000 Kč na jednoho žadatele.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu = 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Účel dotace dle tohoto dotačního programu musí být žadatelem bezezbytku realizován nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru