Přeskočit na obsah

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav — Příspěvky na činnost sportovních organizací — Podpora soutěžní sportovní činnosti mládeže

Dotace na podporu soustavné pravidelné činnosti společenských, kulturních a zájmových organizací, občanských spolků, tradičních občanských zájmových sdružení, neprofesionálních uměleckých skupin a zájmových organizací dětí a mládeže se sídlem na území města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, provozujících svoji činnost pro občany tohoto města a na jeho území.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 02. 2023 do 17. 02. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba (s výjimkou obchodních společností) s bydlištěm nebo sídlem na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která fakticky vykonává podporované aktivity v rámci tohoto dotačního programu po dobu min. dvou let (pod podprogram II. není min. doba dvou let požadována) právě převážně na území a pro občany města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora soustavné pravidelné činnosti společenských, kulturních a zájmových organizací, občanských spolků, tradičních občanských zájmových sdružení, neprofesionálních uměleckých skupin a zájmových organizací dětí a mládeže se sídlem na území města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, provozujících svoji činnost pro občany tohoto města a na jeho území.

Forma a výše podpory:

  • Žádosti dle tohoto dotačního programu města bude posuzovat Komise pro spolkovou činnost, sport, kulturu a volný čas. Maximální, městem poskytnutá, výše dotace dle tohoto dotačního programu může činit nejvýše 85 % z celkových uznatelných nákladů spojených s podporovanou činností žadatele, maximálně však částku 250 000 Kč na jednoho žadatele.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu v tomto programu činí 1 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Účel dotace dle tohoto dotačního programu musí být žadatelem bezezbytku realizován nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru