Přeskočit na obsah

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav — Příspěvky na činnost sportovních organizací — Podpora soutěžní sportovní činnosti mládeže

Dotace na podporu výkonnostního sportu mládeže a nákladů souvisejících se sportovní přípravou mládeže a její účastí v soutěžích a mohou o něj požádat pouze ty sportovní organizace, které jsou registrované v příslušném sportovním svazu a účastní se v daném roce jeho oficiálních soutěží.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 5. 2022 do 13. 6. 2022.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba (s výjimkou obchodních společností) s bydlištěm nebo sídlem na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která fakticky vykonává podporované aktivity v rámci tohoto dotačního programu po dobu min. dvou let (pod podprogram II. není min. doba dvou let požadována) právě převážně na území a pro občany města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora sportovní činnosti a sportovních aktivit cílové skupiny dětí a mládeže na území města a výhradně pro žadatele, kteří zabezpečují činnost svých sportujících členů na území města a mají v něm i své sídlo. Účelem tohoto dotačního programu „Příspěvky na činnost sportovních organizací města“ je podpora sportování mládeže a činnost spolků a sportovních organizací zastřešujících tuto organizovanou sportovní činnost mládeže.
  • V programu Podpora soutěžní činnosti mládeže je podporována úroveň sportovní činnosti a reprezentace města.

Forma a výše podpory:

  • Město se bude v tomto programu podílet na spolufinancování až do výše 50 % z uznatelných celkových nákladů na soutěžní sportovní činnost mládeže, když tento příspěvek podléhá celkovému vyúčtování ze strany příjemce dotace a to ve 100% výši všech uznatelných celkových nákladů na soutěžní sportovní činnost mládeže žadatele, přičemž minimálně 25 % poskytnutého příspěvku musí být vyúčtováno personálními náklady na trenérskou činnost.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu v tomto programu činí 206 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Účel dotace dle tohoto dotačního programu musí být žadatelem bezezbytku realizován nejpozději do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru