Přeskočit na obsah

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav — Příspěvky na činnost sportovních organizací, provoz, opravy a investice do sportovišť

Dotace na podporu výkonnostního sportu mládeže a nákladů souvisejících se sportovní přípravou mládeže a její účastí v soutěžích a mohou o něj požádat pouze ty sportovní organizace, které jsou registrované v příslušném sportovním svazu a účastní se v daném roce jeho oficiálních soutěží.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 02. 2023 do 17. 02. 2023.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace a spolky.

Typy podporovaných aktivit:

 • I. PODPROGRAM — Podpora sportovní činnosti mládeže.
 • II. PODPROGRAM — Podpora soutěžní sportovní činnosti mládeže.
 • III.PODPROGRAM – Provozní náklady sportovišť.
 • IV. PODPROGRAM – Drobné investice a drobné opravy sportovišť a sportovního vybavení.
 • V. PODPROGRAM – Kofinancování spoluúčasti externích dotačních titulů.

Forma a výše podpory:

 • I. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu v tomto podprogramu = 2 000 000 Kč.
 • II. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu v tomto podprogramu = 2 200 000 Kč.
 • III. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu v tomto podprogramu = 1 000 000 Kč.
 • IV. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu v tomto podprogramu = 1 000 000 Kč.
 • V. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu v tomto podprogramu = 3 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele dle tohoto dotačního programu může činit nejvýše 85 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Účel dotace dle tohoto dotačního programu musí být žadatelem bezezbytku realizován nejpozději do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru