Přeskočit na obsah

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav — Příspěvky na činnost sportovních spolků, opravy a investice do sportovišť

Dotace na podporu sportování mládeže na všech úrovních, a to masového, rekreačního i výkonnostního sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024 do 12. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická nebo právnická osoba (s výjimkou obchodních společností) s bydlištěm nebo sídlem na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která fakticky vykonává podporované aktivity v rámci tohoto dotačního programu po dobu min. dvou let (pod podprogram II. není min. doba dvou let požadována) právě převážně na území a pro občany města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Typy podporovaných aktivit:

 • I. PODPROGRAM — Podpora sportovní činnosti mládeže.
 • II. PODPROGRAM — Podpora soutěžní sportovní činnosti mládeže.
 • III. PODPROGRAM – Drobné investice a drobné opravy sportovišť a sportovního vybavení.
 • IV. PODPROGRAM – Kofinancování spoluúčasti externích dotačních titulů.

Forma a výše podpory:

 • I. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu v tomto podprogramu = 2 000 000 Kč.
 • II. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu v tomto podprogramu = 2 700 000 Kč.
 • III. Minimální částka nad 50 000 Kč a maximální částka 300 000 Kč.
 • IV. Celková výše žádosti o externí prostředky dosahuje minimálně 2 000 000 Kč.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu = 9 700 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele dle tohoto dotačního programu může činit nejvýše 85 % z celkových uznatelných nákladů

Specifika a omezení:

 • Účel dotace dle tohoto dotačního programu musí být žadatelem bezezbytku realizován nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru