Přeskočit na obsah

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav — Společenské, kulturní a zájmové organizace města ‑opravy a investice

Dotace na podporu vybudování adekvátního zázemí pro činnost společenských, kulturních a zájmových organizací města.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 04. 2024 do 10. 05. 2024.

Příjemci podpory:

  • Fyzická nebo právnická osoba (s výjimkou obchodních společností) s bydlištěm nebo sídlem na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která fakticky vykonává podporované aktivity v rámci tohoto dotačního programu právě převážně na území a pro občany města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační titul, poskytovaný z rozpočtu města formou příspěvku, je vyhlašován z důvodu cílené a adresné finanční podpory činnosti spolkových organizací se sídlem na území města, provozujících svoji činnost pro občany tohoto města na jeho území. Účelem finanční podpory, poskytované z rozpočtu města formou příspěvku, je podpora vybudování adekvátního zázemí pro činnost společenských, kulturních a zájmových organizací města.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu 400 000 Kč.
  • Maximální, městem poskytnutá, výše dotace dle tohoto dotačního programu může činit nejvýše 75 % z celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však částku 200 000 Kč na jednoho žadatele.

Specifika a omezení:

  • Účel dotace dle tohoto dotačního programu musí být žadatelem bezezbytku realizován nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru