Přeskočit na obsah

Město Břeclav — Individuální dotace

Dotace na podporu sportovních, kulturních, společenských, sociálních a spolkových aktivit včetně práce s mládeží. Dotace jsou určeny na financování projektů, hodných zvláštního zřetele, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů vypsaných městem Břeclav.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 01. 2024 do 30. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Subjekty (fyzická nebo právnická osoba): 
  • a) bydlící nebo sídlící nebo projekt provádějící na území města Břeclavi;
  • b) u kterých projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory;
  • c) u kterých projekt naplňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis);
  • d) u kterých projekt naplňuje podmínky blokových výjimek;
  • e) které odevzdaly a řádně vyúčtovaly dotace za předešlý projekt v termínu dle smlouvy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora sportovních, kulturních, společenských, sociálních a spolkových aktivit včetně práce s mládeží.
 • Dotace jsou určeny na financování projektů, hodných zvláštního zřetele, 
  • a) které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů vypsaných městem Břeclav,
  • b) na které byly vypsány městem Břeclav dotační programy, ale do termínu stanoveného pro podávání žádostí nebyly zájemcům známy.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace: 500 000 Kč pro jednotlivý případ.
 • Minimální výše dotace: nestanovena.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele 25 % z celkových výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Projekt bude realizován v roce 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru