Přeskočit na obsah

Město Břeclav — Podpora činností v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi

Dotační program na podporu subjektů v sociální oblasti, jejichž realizace bude přínosem pro občany města Břeclav, zejména na činnost nestátních neziskových organizací, spolků popř. jiných organizací působících v oblasti sociální péče, sociálních služeb nebo sociálního poradenství.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 10. 2023 do 10. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby:
 • a) jsou poskytovateli sociálních služeb na základě registrace příslušné služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • b) pro příslušný kalendářní rok je příslušná sociální služba zařazena do základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje;
  c) žadatel disponuje na příslušnou sociální službu pověřením k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu na území Jihomoravského kraje;
  d) příslušná sociální služba žadatele je zařazena do Minimální sítě sociálních.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem tohoto programu je podpora poskytování základních činností registrovaných sociálních služeb pro občany města Břeclavi a obce správního obvodu ORP Břeclav, které se do systému spolufinancování pro příslušný kalendářní rok zapojily. Za tímto účelem je v rámci dotačního programu poskytována účelová neinvestiční finanční podpora.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše uvolněných finančních prostředků pro 1. kolo dotačního programu pro rok 2024 činí 5 350 000 Kč.
 • Celkový objem finančních prostředků určených pro 2. kolo dotačního programu oblasti sociálních služeb se odvíjí od objemu finančních prostředků schválených a poskytnutých obcemi správního obvodu ORP Břeclav v termínu do 31. 07. 2024 městu Břeclav.

Specifika a omezení:

 • Sociální služba musí být realizována v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru