Přeskočit na obsah

Město Břeclav — Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu

Dotace na podporu pravidelné a systematické sportovní činnosti, kterou zajišťují sportovní a zájmové organizace na území města Břeclavi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. 2023 do 15. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Subjekty (fyzická nebo právnická osoba): 
  • a) bydlící nebo sídlící nebo projekt provádějící na území města Břeclavi;
  • b) u kterých projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory;
  • c) u kterých projekt naplňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis);
  • d) u kterých projekt naplňuje podmínky blokových výjimek.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti, kterou zajišťují sportovní a zájmové organizace na území města Břeclavi.
 • b) Rozvoj materiálně technické základny, který je základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti sportovního využití volného času.
 • c) Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a sportovní činnosti na území města Břeclavi.
 • d) Podpora jednorázových sportovních akcí sportovních i zájmových organizací na území města Břeclavi.

Forma a výše podpory:

 • Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 13 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 5 000 000 Kč pro jednotlivý případ.
 • Minimální výše dotace: nestanovena.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 25 % z celkových výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Podmínky pro poskytnutí dotace: Projekt bude realizován v roce 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru