Přeskočit na obsah

Město Břeclav — Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav

Dotace na podporu poskytování základních činností registrovaných sociálních služeb pro občany města Břeclavi a obce správního obvodu ORP Břeclav, které se do systému spolufinancování pro příslušný kalendářní rok zapojily.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • od 30. 10. 2023 do 10. 11. 2023 pro 1. kolo,
  • od 22. 07. 2024 do 02. 08. 2024 pro 2. kolo.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které splňují všechny následující podmínky:
  • a) bydlící nebo sídlící nebo projekt provádějící na území města Břeclavi popř. poskytující své služby občanům města Břeclavi;
  • b) u kterých projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory;
  • c) u kterých projekt naplňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je poskytována za účelem podpory subjektů v sociální oblasti, jejichž realizace bude přínosem pro občany města Břeclav, zejména na činnost nestátních neziskových organizací, spolků popř. jiných organizací působících v oblasti sociální péče, sociálních služeb nebo sociálního poradenství a to v některé z těchto oblastí:
  • volnočasové aktivity pro děti a mládež zaměřené na zmírnění jejich sociálního vyloučení,
  • volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
  • aktivity pro práci s rodinou,
  • programy zaměřené na podporu a rozvoj dobrovolnictví,
  • činnost registrovaných sociálních služeb, mimo Minimální síť ORP Břeclav, které poskytují služby občanům Břeclavi.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše uvolněných finančních prostředků pro dotační programu pro rok 2024 činí 750 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Sociální služba musí být realizována v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru