Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Břeclav – Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav na rok 2022

hand-in-hand-1686811__340
Share Button

Dotační program na podporu poskytování základních činností registrovaných sociálních služeb pro občany města Břeclavi a obce správního obvodu ORP Břeclav, které se do systému spolufinancování pro příslušný kalendářní rok zapojily.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2021 do 12.11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které splňují všechny následující podmínky:
  • a) jsou poskytovateli sociálních služeb na základě registrace příslušné služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • b) pro příslušný kalendářní rok je příslušná sociální služba zařazena do základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje,
  • c) žadatel disponuje na příslušnou sociální službu pověřením k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu na území Jihomoravského kraje,
  • d) příslušná sociální služba žadatele je zařazena do Minimální sítě sociálních služeb ORP Břeclav, která je výsledkem komunitního plánování sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora poskytování základních činností registrovaných sociálních služeb pro občany města Břeclavi a obce správního obvodu ORP Břeclav, které se do systému spolufinancování pro příslušný kalendářní rok zapojily. Za tímto účelem je v rámci dotačního programu poskytována účelová neinvestiční finanční podpora.
 • Dotační program je vyhlašován jako dvoukolový. V prvním kole dotačního programu budou rozděleny finanční prostředky města Břeclavi na podporu základních činností registrovaných sociálních služeb. V druhém kole dotačního programu budou rozděleny finanční prostředky v rámci spolufinancování sociálních služeb na podporu základních činností sociálních služeb poskytovaných občanům obcí správního obvodu ORP Břeclav, které se do systému spolufinancování pro příslušný kalendářní rok zapojily. Do obou kol dotačního programu se může žadatel přihlásit prostřednictvím jedné žádosti.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše uvolněných finančních prostředků pro 1. kolo dotačního programu pro rok 2022 činí 4 350 000 Kč.
 • O poskytnutí dotace rozhodne orgán města příslušný podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat finanční podporu k realizaci činnosti od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>