Přeskočit na obsah

Město Brno — 13. Výstavba cyklostezek a budování doprovodné infrastruktury — (ISR BMO 21+)

Dotace na výstavbu, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO od 27. 4. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO do 12. 5. 2023, 12:00 hod.
 • Nejzazší termín pro předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO IROP: 29. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu:
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 6 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 70 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 70 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % CZV – max. 21 428 571 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 10. 2026.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru