Přeskočit na obsah

Město Brno — 14. Rozvoj telematiky a ITS v BMO (OPD) II — ISR BMO 21+

Dotace na rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek).

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO od 27. 4. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO do 22. 5. 2023, 12:00 hod.
 • Nejzazší termín pro předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO OPD3 do 29. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek).
 • Kompatibilita systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni.
 • Implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat.
 • Pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto
  dat směrem ke koncovým uživatelům.
 • Ostatní výše nespecifikované prvky a aplikace ITS a C‑ITS.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Národní spolufinancování (vlastní zdroje žadatele) – 15 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.
 • Území realizace: Brněnská metropolitní oblast (BMO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru