Přeskočit na obsah

Město Brno — Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů

Dotace na aktivity v oblasti podpory neformálních pečovatelů, aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče ve městě Brně vč. podpory a pomoci pozůstalým.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. října 2022 do 31. října 2022.

Příjemci podpory:

 • O poskytnutí dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci výše uvedeného dotačního programu budou podporovány následující aktivity: 
  • programy na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů, které jsou ohroženy z důvodu péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,
  • programy pro osoby pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,
  • vzdělávání pečujících osob o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,
  • osvětově-vzdělávací aktivity na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,
  • zpracování odborných studií a analýz na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,
  • poskytování poradenství a podpory osobám pečujícím o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora v jejich přirozeném prostředí,
  • vydávání propagačních materiálů a publikací k tématu neformálně pečující osoby,
  • programy na podporu pozůstalých při očekávané i neočekávané ztrátě bez rozdílu věku a příčiny úmrtí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 300 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat: 
  • maximálně 3 žádosti do jednoho dotačního programu,
  • současně nejvýše 4 žádosti celkem v rámci všech dotačních programů v oblasti zdraví vyhlášených Odborem zdraví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru