Přeskočit na obsah

Město Brno — Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí

Dotace na podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, podporu řešení krizových situací, podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci. Podpora lůžkových služeb k zajištění péče o osobu ocitající se v nepříznivé sociální situaci vlivem domácího násilí, se zacílením zejména na seniory, ženy a matky s dětmi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. října 2023 do 31. října 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické i fyzické osoby poskytující své služby na podporu a pomoc aktérům domácího násilí včetně prevence.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora prevence domácího násilí a pomoci aktérům domácího násilí. Jedná se zejména o podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, podporu řešení krizových situací, podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci. Podpora lůžkových služeb k zajištění péče o osobu ocitající se v nepříznivé sociální situaci vlivem domácího násilí, se zacílením zejména na seniory, ženy a matky s dětmi.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 370 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V jednom dotačním období je žadatel oprávněn podat: 
  •  maximálně 3 žádosti do jednoho dotačního programu,
  • současně nejvýše 4 žádosti celkem v rámci všech dotačních programů v oblasti zdraví vyhlášených Odborem zdraví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru