Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Brno – Dotace na podporu prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí

business-3560932__340
Share Button

Dotace na podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, podporu řešení krizových situací, podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci. Podpora lůžkových služeb k zajištění péče o osobu ocitající se v nepříznivé sociální situaci vlivem domácího násilí, se zacílením zejména na seniory, ženy a matky s dětmi.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. října 2021 do 31. října 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické i fyzické osoby poskytující své služby na podporu a pomoc aktérům domácího násilí včetně prevence.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora prevence domácího násilí a pomoci aktérům domácího násilí. Jedná se zejména o podporu právního poradenství včetně zastupování klientů, podporu řešení krizových situací, podporu v oblasti primární prevence a intervence a další aktivity na poli prevence a pomoci. Podpora lůžkových služeb k zajištění péče o osobu ocitající se v nepříznivé sociální situaci vlivem domácího násilí, se zacílením zejména na seniory, ženy a matky s dětmi.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 370 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně 3 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>