Přeskočit na obsah

Město Brno — Dotace na projekty a celoroční činnost v oblasti kultury

Dotace na služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o jednoleté dotace na rok 2025 a dvouleté dotace na roky 2025–2026 je možno podávat v termínu od 15. 8. 2024 do 30. 9. 2024. včetně.

Příjemci podpory:

 • O poskytnutí dotace mohou žádat fyzické i právnické osoby, které poskytují veřejné kulturní služby v souladu s § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořeny budou projekty z oblastí: 
  • audiovizuální tvorby (filmu) a nových médií,
  • divadla, performance a cirkusu,
  • v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic,
  • hudby,
  • klubové činnosti,
  • kulturně vzdělávací a zájmové činnosti,
  • literatury,
  • podpory uměleckých řemesel a lidových tradic,
  • tance,
  • výtvarné umění, fotografie, designu a architektury.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem peněžních prostředků pro jednotlivé oblasti podpory je následující: 
  • Pro audiovizuální tvorbu — Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program v roce 2025 činí 1 206 tis. Kč.
  • Pro divadla, performance a cirkusy — Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program v roce 2025 činí
   3 710 tis. Kč.
  • Pro podporu uměleckých řemesel a lidových tradic ‑Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program v roce 2025 činí 1 401 tis. Kč.
  • Pro oblast hudby — Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program v roce 2025 činí 4 066 tis. Kč.
  • Pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti — Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program v roce 2025 činí 4 394 tis. Kč.
  • Pro oblast literatury — Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program v roce 2025 činí 1 373 tis. Kč.
  • Pro oblast tance — Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program v roce 2025 činí 1 497 tis. Kč.
  • Pro oblast výtvarného umění, fotografie, designu a architektury — Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program v roce 2025 činí 6 489 tis. Kč.
  • Finanční prostředky na dvouleté dotace budou poskytnuty maximálně do výše 50 % ze schváleného objemu finančních prostředků.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o dotace nemohou podávat: 
  • 1. organizace založené či zřízené městem Brnem;
  • 2. organizace založené či zřízené městskými částmi statutárního města Brna;
  • 3. státní příspěvkové organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru