Přeskočit na obsah

Město Brno — Dotace na zachování a obnovu kulturních památek

Dotace na zachování kulturně historických hodnot a na stavební obnově památek, které se nacházejí na území města Brna.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 9. 2021 do 29. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Vlastník (všichni spoluvlastníci) stavby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotaci lze poskytnout na zachování nebo obnovu: 
    • a) nemovitosti zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, která se nachází na území města Brna,
    • b) movité kulturní památky, která je umístěna na veřejně přístupném místě na území města Brna.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Brna na podporu stanoveného účelu je 8 700 000 Kč.
  • Kritéria pro hodnocení žádosti posuzuje Pracovní skupina pro program regenerace MPR Brno a státní památkovou péči.

Specifika a omezení:

  • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutí dotace nezakládá automaticky nárok na financování zachování nebo obnovy kulturní památky v dalších letech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru