Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Brno – Dotace na zachování a obnovu kulturních památek

capuchin-crypt
Share Button

Dotace na zachování kulturně historických hodnot a na stavební obnově památek, které se nacházejí na území města Brna.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 9. 2021 do 29. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Vlastník (všichni spoluvlastníci) stavby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotaci lze poskytnout na zachování nebo obnovu:
    • a) nemovitosti zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, která se nachází na území města Brna,
    • b) movité kulturní památky, která je umístěna na veřejně přístupném místě na území města Brna.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města Brna na podporu stanoveného účelu je 8 700 000 Kč.
  • Kritéria pro hodnocení žádosti posuzuje Pracovní skupina pro program regenerace MPR Brno a státní památkovou péči.

Specifika a omezení:

  • Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutí dotace nezakládá automaticky nárok na financování zachování nebo obnovy kulturní památky v dalších letech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>