Přeskočit na obsah

Město Brno — Dotace z oblasti kultury

Dotace jsou určeny k zajištění veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti ve statutárním městě Brně a k reprezentaci kultury statutárního města Brna u nás i v zahraničí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které nejsou založeny či zřízeny za účelem dosažení zisku, s výjimkou organizací založených či zřízených statutárním městem Brnem nebo městskými částmi, které působí v oblasti kultury minimálně dva roky k datu podání žádosti.
 • Fyzické osoby podnikající i nepodnikající, prokazatelně působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných projektů:

 • Audiovizuální tvorba (film), nová média.
 • Divadlo, performance, cirkus.
 • Hudba.
 • Klubová činnost.
 • Kulturně vzdělávací a zájmová činnost.
 • Literatura.
 • Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic.
 • Tanec.
 • Výtvarné umění, fotografie, design a architektura.

Forma a výše podpory:

 • Finanční prostředky na čtyřleté dotace budou poskytnuty maximálně do výše 40 % ze schváleného objemu finančních prostředků určených v rozpočtu města Brna na daný dotační program v kalendářním roce, ve kterém budou čtyřleté dotace schvalovány. Ve druhém, třetím a čtvrtém roce běhu čtyřletých dotací se finanční prostředky určené na jednoleté dotace sníží o částku rezervovanou na pokrytí již schválených čtyřletých dotací.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o dotace se podávají v elektronické a současně v tištěné podobě. Obě verze musí být totožné a obě musí být podány v termínu pro podávání žádostí o dotace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru