Přeskočit na obsah

Město Brno — Dotační program Podpora akcí na oživení nábřeží brněnských řek

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty směřující ke zvýšení společenského využití nábřeží brněnských řek, zvýšení jejich kvality a cílené zdůraznění jejich hodnoty. Dotacemi je podporován návrat společenského života zpět k řekám, využití potenciálu jedinečného přírodního prostředí a podpora budování místních komunit s cílem podněcovat zájem a péči občanů o své blízké okolí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

  • Fyzické i právnické osoby, se sídlem nebo působností na území města Brna.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace jsou poskytovány na jednotlivé projekty směřující ke zvýšení společenského využití nábřeží brněnských řek, zvýšení jejich kvality a cílené zdůraznění jejich hodnoty. Dotacemi je podporován návrat společenského života zpět k řekám, využití potenciálu jedinečného přírodního prostředí a podpora budování místních komunit s cílem podněcovat zájem a péči občanů o své blízké okolí.
  • Projekty, na něž dotace cílí jsou vždy neinvestičního charakteru a jedná se tedy vždy o společenské akce pro veřejnost typu sportovní, edukativní, dětské, zdravotní, kulturní, herní, umělecké, ekologické apod. V rámci dotačního programu nebudou podporovány akce s politickým či náboženským podtextem a soukromé firemní akce nebo akce pro uzavřenou společnost.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků: 250 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt: 25 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území statutárního města Brna, případně jeho realizace musí mít patrný přínos pro statutární město Brno, a to v bezprostřední blízkosti řeky Svratky, řeky Svitavy nebo řeky Ponávky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru