Přeskočit na obsah

Město Brno — Dotační program — Podpora nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD

Dotace na podporu a motivaci osob k environmentálně příznivému dopravnímu chování, kterým je častější využívání veřejné dopravy k cestám na území statutárního města Brna.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti: od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (nejpozději však 60 dnů od zakoupení jízdenky).

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která:
  • a) je držitelkou předmětné jízdenky MHD, zakoupené přes ověřený uživatelský účet na „e‑shopu městských služeb“, a
  • b) je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve statutárním městě Brně, a
  • c) není od poplatkové povinnosti zcela osvobozena na základě platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
  • d) v případě, že je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pouze z titulu spoluvlastnictví bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci kde není přihlášená žádná fyzická osoba, pak zároveň vystupuje a platí tento poplatek jako společný zmocněnec,
  • e) má na svém osobním daňovém účtu zcela uhrazený poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, a to i poplatek splatný v roce podání a vyřízení žádosti, a
  • f) nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu statutárního města Brna.

Typy podporovaných aktivit:

 • Poskytnutím peněžních prostředků podle tohoto dotačního programu plní statutární město Brno jeden ze svých cílů v oblasti veřejné hromadné dopravy, kterým je podpora a motivace osob k environmentálně příznivému dopravnímu chování, kterým je častější využívání veřejné dopravy k cestám na území statutárního města Brna. Současně s tím je cílem tohoto dotačního programu přispívat k pozitivní motivaci obyvatel statutárního města Brna hradit včas poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
 • Hlavním účelem dotačního programu je zvýšení zájmu o využívání veřejné hromadné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy, a to formou příspěvku na pořízení (zakoupení):
 • elektronické základní nepřenosné roční předplatní jízdenky MHD pro zóny 100 a 101 další navazující zóny dle platného tarifu Dopravního podniku města Brna, a. s..

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace na jeden projekt: 1425 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí dotace: do 90 dní od podání žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru