Přeskočit na obsah

Město Brno — Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti

Dotace na zabezpečení realizace kulturní politiky města Brna a uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace na rok 2024 je možno podávat v termínu od 15. 8. 2023 do 30. 9. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající, které působí v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zabezpečení realizace kulturní politiky města Brna a uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Dotace jsou poskytovány zejména na podporu kulturně vzdělávacích aktivit dětí, mládeže i dospělých, neprofesionální zájmové činnosti dětí, mládeže, dospělých, seniorů a osob s postižením s kulturním zaměřením pořádaných zejména formou přednášek, besed nebo tvůrčích dílen. Žádost lze podat také na školní výchovné umělecké programy, přehlídky a soutěže. Podporovány budou projekty/celoroční činnosti, které mají přímou vazbu na město Brno, oživují veřejný prostor nebo reprezentují město Brno v zahraničí.
 • Dotace se poskytují v rámci následujících skupin:
  • A. Jednoleté neinvestiční dotace (na projekt nebo na celoroční činnost) — jsou určeny k zajištění veřejných kulturních služeb a kulturního vyžití veřejnosti ve městě Brně a k reprezentaci kultury města Brna v České republice i v zahraničí.
  • B. Dvouleté neinvestiční dotace (na projekt nebo na celoroční činnost) — jsou určeny k zajištění podpory žadatelů vykazujících činnost kontinuálního charakteru nebo opakující se v pravidelných cyklech (činnost nebo projekt), které významně doplňují a obohacují kulturní nabídku města Brna, a na kterých má město Brno zájem.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program v roce 2024 činí 4 230 tis. Kč, z toho je 820 tis. Kč vázáno schválenými dvouletými dotacemi v dané oblasti.
 • Na jednoleté dotace na rok 2024 je tedy v tomto dotačním programu rozdělováno 3 410 tis. Kč.
 • Finanční prostředky na dvouleté dotace budou poskytnuty maximálně do výše 50 %.

Specifika a omezení:

 • Žádosti o dotace nemohou podávat:
  • organizace založené či zřízené městem Brnem;
  • organizace založené či zřízené městskými částmi statutárního města Brna;
  • státní příspěvkové organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru