Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 15. Rozvoj telematiky a odbavovacích systémů v BMO (IROP) II

Dotace na zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO od 27. 4. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO do 16. 5. 2023, 12:00 hod.
 • Nejzazší termín pro předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO IROP do 29. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu; 
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě;
 • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě;
 • zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě; 
 • zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 70 %.
  • Státní rozpočet – 0 — 15 % CZV – max. 3 857 142 Kč.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Brněnská metropolitní oblast (BMO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru