Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 21. výzva — Infrastruktura sociálních služeb v BMO

Dotace na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Příjem žádostí:

  • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 1. 11.2023, 10:00 hod.
  • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 14. 11. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu (OSS), příspěvkové organizace OSS (PO OSS), církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace (NNO).

Typy podporovaných aktivit:

  • Infrastruktura sociálních služeb.
  • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 130 000 000 Kč.
  • Míra podpory: 85 %.

Specifika a omezení:

  • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru