Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 37. výzva — Infrastruktura sociálních služeb v BMO

Dotace na nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 17. 4. 2024, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 2. 5. 2024, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu (OSS), příspěvkové organizace OSS (PO OSS), církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace (NNO).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura sociálních služeb.
 • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 Kč.
 • Alokace:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (70 % CZV) – 70 000 000 Kč.
  • Státní rozpočet (0–30 % CZV) – max. 30 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru