Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 22. výzva — Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu

Dotace na výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí města s centry měst.

Příjem žádostí:

  • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 6. 11.2023, 10:00 hod.
  • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 21. 11. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na propojení významných dopravních uzlů dosud nenapojených částí města s centry měst.
  • Výstavba technického zázemí a infrastruktury městské drážní dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy (cestující).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdaje: 10 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
  • Míra podpory: 85 %.

Specifika a omezení:

  • Časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2027.
  • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru