Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 23. výzva — Využívání nízkoemisních dopravních prostředků v BMO II.

Dotace na nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 6. 11.2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 21. 11. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů).

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Alokace výzvy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (70 % CZV) – 60 506 492,93 Kč.
  • Státní rozpočet (0–15 % CZV) – max. 12 965 677,05 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru