Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 24. výzva — Rozvoj telematiky a ITS v BMO III.

Dotace na rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek).

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 6. 11.2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 21. 11. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek).
 • Kompatibilita systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni.
 • Implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat.
 • Pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům.
 • Ostatní výše nespecifikované prvky a aplikace ITS a C‑ITS.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Míra podpory: 85 %.

Specifika a omezení:

 • Časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2026.
 • Území realizace Brněnská metropolitní oblasti (BMO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru