Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 26. výzva — Podpora zájmového a neformálního vzdělávání v BMO

Dotace na vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO 3. 11. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO 16. 11. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
 • Podporovaná zařízení:
  • středisko volného času (dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy;
  • základní umělecká škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy;
  • základní knihovna dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsaná v evidenci knihoven k datu vyhlášení výzvy;
  • další zařízení neformálního vzdělávání a celoživotního učení,
  • kromě mateřských, základních a středních škol (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře), školních družin a školních klubů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projektový záměr je nastavena takto:
  • Rozvoj Dětského science centra — Maximální výše CZV: 36 412 520 Kč.
  • Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu Ivančicko — Maximální výše CZV: 23 500 000 Kč.
  • Přírodní vzdělávací pointy v areálu Zoo Brno — Maximální výše CZV: 21 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Časová způsobilost výdajů: od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2027.
 • Území realizace Brněnská metropolitní oblasti (BMO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru