Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 28. výzva — Výstavba a zkvalitňování dopravních terminálů a parkovacích systémů

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů pro veřejnou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO 17. 4. 2024, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO 2. 5. 2024, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Multimodální osobní doprava:
  • výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
  • výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R);
  • realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 60 00 000 Kč.
 • Alokace výzvy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (70 % CZV) – 80 000 000 Kč.
  • Státní rozpočet – max. 17 142 857 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2029.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2021+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru