Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 31.výzva — Telematika pro veřejnou dopravu (ITI)-SC6.1 (MRR,PR)

Dotace na zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO 17. 4. 2024, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO 2. 5. 2024, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu;
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě;
 • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě;
 • zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě;
 • zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.

Forma a výše podpory:

 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Alokace výzvy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (70 % CZV) – 51 460 268 Kč.
  • Státní rozpočet (0–15 % CZV) – max. 11 027 200 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru