Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+, 32. výzva — Bezpečnost dopravy

Dotace na zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících
dopravu v nehodových lokalitách.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO 17. 4. 2024, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO 2. 5. 2024, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách.
 • Stavební úpravy komunikace pro cyklisty a instalace prvků zklidňujících dopravu zahrnují výstavbu nové nebo stavební úpravy stávající stezky pro cyklisty, spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání stezky pro cyklisty, nebo alespoň souvislé úpravy povrchu odpovídající části hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v trase liniového opatření.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 63 000 000 Kč.
 • Alokace výzvy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (70 % CZV) – 80 000 000 Kč.
  • Státní rozpočet – max. 17 142 857 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru