Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR BMO 21+ — Infrastruktura sociálních služeb v BMO

Dotace na infrastrukturu sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 1. 11. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 14. 11. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu (OSS), příspěvkové organizace OSS (PO OSS), církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace (NNO).

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura sociálních služeb.
  • Sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel národní výzvy 30 IROP.
 • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 130 000 000 Kč.
 • Alokace výzvy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (70 % CZV) – 250 000 000 Kč.
  • Státní rozpočet (0–15 % CZV) – max. 53 571 428,56 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 30. 06. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru