Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR Brněnské metropolitní oblasti 21+, 16. výzva — Zvyšování dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb v BMO II.

Dotace na podporu kvalitního poskytování sociálních služeb, řešení dostupnosti vybraných zdravotně-sociálních služeb a infrastruktury pro seniory.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 4. 4. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 13. 4. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi, organizacemi zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • G.1: Zvyšování dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb (s důrazem na osoby se zdravotním postižením).
 • G.2: Řešení dostupnosti vybraných zdravotně-sociálních služeb (s důrazem na hospicovou a paliativní péči.
 • G.4: Podpora aktivit a infrastruktury pro seniory (sociální služby, prevence, vzdělávání, volný čas).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 12 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2026.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat, je 36 měsíců.
 • Území realizace: Brněnská metropolitní oblast (BMO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru