Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR Brněnské metropolitní oblasti 21+, 17. výzva — Obnova a udržení kulturního dědictví — Muzea

Dotace na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 31. 7. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 17. 8. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí:
  • revitalizace muzeí, včetně nové výstavby;
  • expozice;
  • depozitáře;
  • technické zázemí;
  • návštěvnická centra;
  • edukační centra;
  • restaurování sbírek muzejní povahy, vybavení pro konzervaci a restaurování;
  • evidence a dokumentace sbírek muzejní povahy, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software;
  • ochrana muzejních sbírek.
 • Dílčí aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 28 000 000 Kč (70 %).
  • Státní rozpočet –– max. 12 000 000 Kč (0–30 %).

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2026.
 • Území realizace: Brněnská metropolitní oblast (BMO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru