Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR Brněnské metropolitní oblasti 21+, 18. výzva — Obnova a udržení kulturního dědictví — Památky

Dotace na revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 31. 7. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 17. 8. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření.

Typy podporovaných aktivit:

 • Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví:
  • revitalizace památek,
  • expozice,
  • depozitáře,
  • technické a technologické zázemí,
  • návštěvnická centra,
  • edukační centra,
  • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
  • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
  • ochrana a zabezpečení památek,
  • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO,
  • parkoviště u památek – max. 5 % celkových způsobilých výdajů.
 • Dílčí aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je nastavena pro jednotlivá integrovaná řešení takto:
  • T2J04 Komplexní rozvoj/obnova vytipovaných lokalit kulturního dědictví s metropolitním přesahem — Maximální výše CZV: 29 104 511 Kč.
  • X02 Brněnská přehrada (metropolitní rekreační oblast) — Maximální výše CZV: 36 808 646 Kč.
  • X12 Klášter Rosa Coeli — Maximální výše CZV: 15 665 075 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2027.
 • Území realizace: Brněnská metropolitní oblast (BMO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru