Přeskočit na obsah

Město Brno — ISR Brněnské metropolitní oblasti 21+, 19. výzva — Rozvoj rekreačních a volnočasových aktivit — Cestovní ruch

Dotace na posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích.

Příjem žádostí:

 • Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 31. 7. 2023, 10:00 hod.
 • Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do PS ŘV BMO: 17. 8. 2023, 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:
  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů) s preferencí integrovaných řešení;
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
  • naučné stezky;
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center;
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;
  • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.
 • Dílčí aktivity mohou být v projektu kombinovány, ale podmínkou je zaměření projektu minimálně na dvě oblasti z následujících:
  • odpočívadla;
  • parkoviště;
  • sociální zařízení;
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu;
  • turistické trasy a jejich značení;
  • naučné stezky;
  • navigační systémy;
  • turistická informační centra (takto zaměřený projekt může být předložen jako samostatný projekt bez nutnosti kombinace s dalšími dílčími aktivitami).

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 8 000 000 Kč (70 %).
  • Státní rozpočet – 3 428 571 Kč (0–30 %).

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2027.
 • Území realizace: Brněnská metropolitní oblast (BMO).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru